نمایش دادن همه 8 نتیجه

موتور دی سی گیربکس دار ZGA12-FN30 (6V 600RPM)

230,000 تومان
برند لاندا
قطرشفت 3میلیمتر
ولتاژ 6VDC
جریان 0.5A
سرعت 600 دور بر دقیقه
گشتاور 0.5 کیلوگرم بر سانتی متر

موتور دی سی گیربکس دار ZGA12-FN30 6V 120RPM

230,000 تومان
برند لاندا
قطرشفت 3میلیمتر
ولتاژ 6VDC
جریان 0.5A
سرعت 120 دور در دقیقه
گشتاور 1.2 کیلوگرم برسانتی متر
 

موتور دی سی گیربکس دار ZGA12-FN20 (6V 70RPM)

180,000 تومان
برند لاندا
ولتاژ 6V DC
سرعت 70 دور در دقیقه
گشتاور 0.6 کیلوگرم بر سانتی متر

موتور دی سی گیر بکس دار ZGA12-FN30 (6V 800RPM)

230,000 تومان
برند لاندا
قطرشفت 3میلیمتر
ولتاژ 6VDC
جریان 0.5A
سرعت 800 دور در دقیقه
گشتاور 0.3 کیلوگرم بر سانتی متر

موتور گیربکس دار دی سی ZGA12-FN30 (6V 10RPM)

230,000 تومان
برند لاندا
قطرشفت 3میلیمتر
ولتاژ 6VDC
جریان 0.5A
سرعت 10 دور در دقیقه
گشتاور 2 کیلوگرم بر سانتی متر

موتور دی سی گیربکس دار ZGA12-FN20 (6V 70RPM)

180,000 تومان
برند لاندا
قطرشفت 3میلیمتر
ولتاژ 6VDC
جریان 0.5A
سرعت 70 دور در دقیقه
گشتاور 0.6 کیلوگرم بر سانتی متر

موتور دی سی گیربکس دار ZGA12-FN30 (6V 430RPM)

230,000 تومان
برند لاندا
قطرشفت 3میلیمتر
ولتاژ 6VDC
جریان 0.5A
سرعت 430 دور بر دقیقه
گشتاور 0.6 کیلوگرم بر سانتی متر

موتور دی سی گیربکس دار ZGA12-FN30 (6V 330RPM)

230,000 تومان
برند لاندا
قطرشفت 3میلیمتر
ولتاژ 6VDC
جریان 0.5A
سرعت 330 دور در دقیقه
گشتاٰور 0.8 کیلوگرم