نمایش 1–40 از 68 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

AC Motor 50KTYZ
(220V_1RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

AC Motor 60KTYZ
(220V_1RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

AC Motor 60KTYZ
(220V_2.5RPM)

165,000 تومان

AC Motor Oriental 2IK6GN-AW
(110V_58RPM)

550,000 تومان

Ac Servo Driver M2DV-4D52R
(750W Modbus RTU)

برای قیمت تماس بگیرید!

Ac Servo Motor SM0803AE4_KCD_NNV
(750W)

برای قیمت تماس بگیرید!

Adapter DC
(12V_2A)

25,000 تومان

DC Motor Vibre Coins
(3.7V)

7,000 تومان 5,500 تومان

DC Motor Vibre S11
(3.7V)

7,000 تومان 5,500 تومان

DC Motor Vibre Small
(6V)

7,500 تومان

DC Gear Motor 1.61.042.326
(12V_2.5RPM)

120,000 تومان 95,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.440
(12V_460RPM)

2,300,000 تومان 1,800,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.443
(12V_61.4RPM)

2,300,000 تومان 1,800,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.444
(12V_92.5RPM)

1,600,000 تومان 900,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.446
(12V_23.5RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.448
(12V_7.2RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.449
(12V_4RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.466
(24V_23.5RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.467
(24V_14RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.469
(24V_4RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.327
(12V_9.5RPM)

85,000 تومان 75,000 تومان

DC Gear Motor 25GA-370 With Encoder
(12V_20RPM)

190,000 تومان

DC Gear Motor 37GB-3540
(12V_30RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor A8520
(6V_60RPM)

65,000 تومان 60,000 تومان

DC Gear Motor Asmo
(24V_24.5RPM)

85,000 تومان 75,000 تومان

DC Gear Motor BMW-1.61.113
(12V_102RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

DC Gear Motor Buhler 1.61.068
(12V_6RPM)

170,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.077.622.01
(24V_140RPM)

270,000 تومان 250,000 تومان

DC Gear Motor CN16_01603
(12V_175RPM)

85,000 تومان 75,000 تومان

DC Gear Motor Dunker 88850
(12V_120RPM)

270,000 تومان 250,000 تومان

DC Gear Motor Dunker PLG30
(18V_700RPM)

140,000 تومان

DC Gear Motor KM3448A
(24V_500RPM)

95,000 تومان

DC Gear Motor Tsukasa
(24V_350RPM)

75,000 تومان 55,000 تومان

DC Gear Motor ZGA12-FN20
(6V_70RPM)

65,000 تومان 55,000 تومان

DC Gear Motor ZGA12-FN30
(6V_330RPM)

65,000 تومان 55,000 تومان

DC Gear Motor ZGA12-FN30
(6V_430RPM)

65,000 تومان 55,000 تومان

DC Gear Motor ZGB37REE
(12V_20RPM)

230,000 تومان

DC Gear Motor ZWL-FP40i
(12V_213RPM)

95,000 تومان 75,000 تومان

DC Motor -1.13.018.105
(24V_4700 RPM)

150,000 تومان 130,000 تومان

DC Motor -1.13.018.109
(12V_3900RPM)

150,000 تومان 130,000 تومان