نمایش دادن همه 15 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

AC Gear Motor 49TYZ
(220V_60RPM)

75,000 تومان

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_16.7RPM)

165,000 تومان

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_1RPM)

165,000 تومان

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_2.5RPM)

165,000 تومان

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_50RPM)

165,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_10RPM)

280,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_15RPM)

280,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_1RPM)

290,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_2.5RPM)

280,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_5RPM)

280,000 تومان

AC Gear Motor TYC50A
(12VAC_3/3.6RPM)

55,000 تومان

AC Gear Motor TYZ-49
(220V_15RPM)

80,000 تومان

AC Gear Motor TYZ-49
(220V_2.5RPM)

80,000 تومان

AC Gear Motor TYZ-49
(220V_30/35RPM)

80,000 تومان

STEP MOTOR 57BYGH6013A
( 2.5A – 15.6KG)

650,000 تومان