• استپ موتور نما 17 شفت بلند آلمانی  1703HA 0.5A  0.9° 3.2kg/cm
    استپ موتور نما 17 شفت بلند آلمانی 1703HA 0.5A 0.9° 3.2kg/cm
    650,000
    %17
    540,000تومان