مشاهده همه 24 نتیجه

درایور استپ موتور MOONS’ SRAC8

تماس بگیرید 66700456

درایور سرو موتور M2DV-4D52R
(220-360VAC 13.5A)

تماس بگیرید 66700456

درایور میکرو استپ موتور لاندا LASDAC8
(8A)

3,500,000 تومان

دستگاه ضد عفونی کننده هوشمند دست لاندا(کرم)
ST-LA99

تماس بگیرید 66700456

دستگاه ضد عفونی کننده هوشمند دست لاندا(مشکی)
ST-LA99

تماس بگیرید 66700456

سرو موتور SM0803AE4_KCD_NNV
(180°)

تماس بگیرید 66700456

موتور ای سی توبلار Bofu EY35-5/28
(220V 28RPM)

1,050,000 تومان

موتور ای سی گیر بکس دار 49TYZ
(220V 60RPM)

75,000 تومان

موتور ای سی گیر بکس دار 50KTYZ
(220V 1RPM)

175,000 تومان

موتور ای سی گیر بکس دار 50KTYZ
(220V 50RPM)

175,000 تومان

موتور ای سی گیر بکس دار 60KTYZ
(220V 1RPM)

290,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 50KTYZ
(220V 16.7RPM)

220,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 50KTYZ
(220V 2.5RPM)

175,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 5RK90GN-C
(220V 87RPM)

3,800,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 10RPM)

تماس بگیرید 66700456

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 15RPM)

تماس بگیرید 66700456

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 2.5RPM)

280,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 5RPM)

280,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 68KTYZ
(220V 1RPM)

380,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 68KTYZ
(220V 2.5RPM)

360,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار ST-16E
(220V 5-6RPM)

80,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار TYZ-49
(220Vَ 15RPM)

80,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار TYZ-49
(220Vَ 2.5RPM)

80,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار TYZ-49
(220Vَ 35RPM)

80,000 تومان