درایور استپ موتور MOONS' SR8 Plus

درایور

درایور درایور یا کنترل کننده یک دستگاه الکترونیکی است که به عنوان یک واسطه میان میکرو کنترلر، منبغ تغذیه و موتور ، برای تنظیم و کنترل دور موتور استفاده می شود. میکرو کنترلر سرعت و جهت موتور را مشخص می کند. اما به دلیل محدودیت در تغذیه جریان و ولتاژ نمی تواند آنها...

ادامه مطلب