نمایش 1–40 از 80 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_1RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_15RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_1RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_2.5RPM)

310,000 تومان

AC Gear Motor Oriental 2IK6GN-AW
(110V_58RPM)

780,000 تومان

Ac Servo Driver M2DV-4D52R
(750W Modbus RTU)

برای قیمت تماس بگیرید!

Ac Servo Motor SM0803AE4_KCD_NNV
(750W)

برای قیمت تماس بگیرید!

Ac Tubulaer Bofu EY35-5/28 With Remote
(220v-28rpm)

550,000 تومان

DC Motor Vibre
(9V)

12,000 تومان

DC Motor Vibre Coins
(3.7V)

7,500 تومان

DC Motor Vibre S11
(3.7V)

9,800 تومان

DC Motor Vibre Small
(6V)

9,500 تومان

DC Buhler Motor-1.021 122/v98033
(24V_6500RPM)

110,000 تومان

DC Buhler Motor-1.13.035.024
(24V_5800RPM)

140,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.042.326
(12V_2.5RPM)

220,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.440
(12V_460RPM)

4,400,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.443
(12V_61.4RPM)

4,400,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.444
(12V_92.5RPM)

3,200,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.446
(12V_23.5RPM)

4,400,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.448
(12V_7.2RPM)

4,600,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.449
(12V_4RPM)

4,600,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.466
(24V_23.5RPM)

4,400,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.467
(24V_14RPM)

4,600,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.469
(24V_4RPM)

4,600,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.323
(12V_136RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.327
(12V_9.5RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.343
(18V_136RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.349
(18V_1.5RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.430
(12V_1.1RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor 25GA-370 With Encoder
(12V_20RPM)

210,000 تومان

DC Gear Motor 37GB-3540
(12V_30RPM)

200,000 تومان

DC Gear Motor 37GB-3540
(12V_70RPM)

200,000 تومان

DC Gear Motor A8520
(6V_60RPM)

72,000 تومان

DC Gear Motor Asmo
(24V_24.5RPM)

88,000 تومان

DC Gear Motor BMW-1.61.113
(12V_102RPM)

1,300,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.046.048.02
(24V_500RPM)

160,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.068
(12V_6RPM)

320,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.077.622.01
(24V_140RPM)

370,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.117.311.04
(12V_144RPM)

250,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.117.361.04
(24V_147RPM)

250,000 تومان