نمایش 1–40 از 41 نتیجه

استپ موتور 110LA99-240
(6A 1.8° 240 kg/cm)

6,500,000 تومان

استپ موتور 110LA99-300
(8A 1.8° 300 kg/cm)

7,500,000 تومان

استپ موتور 16HS4004-053
(0.6A 1.8° 1.4kg/cm)

220,000 تومان

استپ موتور 17HA0403
(0.4A 0.9° 1.1kg/cm)

120,000 تومان

استپ موتور 20BY20L01
(0.4A 18° 0.01 kg/cm)

40,000 تومان

استپ موتور 23LA99-09
(2A 1.8° 9Kg/Cm)

560,000 تومان

استپ موتور 23LA99-20
(1.6A 1.8° 20kg/cm)

780,000 تومان

استپ موتور 34H2160-025S
(6A 1.8° 120Kg/Cm)

تماس بگیرید 66700456

استپ موتور 34LA99-110
(5A 1.8° 110 kg/cm)

4,200,000 تومان

استپ موتور 34LA99-44
(4A 1.8° 44kg/cm)

2,500,000 تومان

استپ موتور 34LA99-85
(5A 1.8° 85 kg/cm)

3,200,000 تومان

استپ موتور 35BYJ412H42
(0.8A)

95,000 تومان

استپ موتور 36H20HM-0404A
(0.5A 0.9° 1.1kg/cm)

55,000 تومان

استپ موتور 42D2101-01
(1.7A 1.8° 3kg/cm)

280,000 تومان

استپ موتور 4YO5B6 CD ROM
(0.4A 1.8°)

30,000 تومان

استپ موتور FL20STH42-0804A
(0.8A 1.8° 0.3Kg/Cm)

1,200,000 تومان

استپ موتور FL42STH33-1804BWC
(1.8A 1.8° 1.6Kg/Cm)

180,000 تومان

استپ موتور FL42STH47-1504A
(1.5A 1.8° 4.5Kg/Cm)

450,000 تومان

استپ موتور FL57STH100-4404B
(4.4A 1.8° 23Kg/Cm)

1,400,000 تومان

استپ موتور FM1-42D4002
(1.2A 1.8° 4.5Kg/Cm)

460,000 تومان

استپ موتور MS08HY1P4050-01
(0.5A 1.8° 0.04Kg/Cm)

1,500,000 تومان

استپ موتور MS08HY5YP4060
(0.6A 1.8° 0.5Kg/Cm)

1,500,000 تومان

استپ موتور MSCJ048N01
( 7.5° )

25,000 تومان

استپ موتور PK264D14B
(1.4A 1.8° 7.4kg/cm)

1,200,000 تومان

استپ موتور PK296DB
(4.5A 1.8° 22kg/cm)

2,000,000 تومان

استپ موتور PKP214D06B
(0.6A 1.8° 0.36kg/cm)

1,500,000 تومان

استپ موتور PKP233D15B
(1.5A 1.8° 2kg/cm)

900,000 تومان

استپ موتور PKP235D15B
(1.5A 1.8° 3.7kg/cm)

900,000 تومان

استپ موتور PKP246D15B2
(1.5A 1.8° 6.6kg/cm)

1,000,000 تومان

استپ موتور PKP268D14B2
(1.4A 1.8° 25kg/cm)

2,200,000 تومان

استپ موتور PKP2913D45B
(4.5A 1.8° 95kg/cm)

4,500,000 تومان

استپ موتور PM55L-048
(0.8A 7.5°)

95,000 تومان

استپ موتور VEXTA PH533-NA
(0.75A 0.72° 0.5kg/cm)

95,000 تومان

استپ موتور VEXTA PK243DB
(1.5A 1.8° 2kg/cm)

800,000 تومان

استپ موتور دی سی FL57STH76-4004A
(4A 1.8° 18.9Kg/Cm)

900,000 تومان

استپ موتور گیربکس دار 24BYJ48
(0.06A )

55,000 تومان

استپ موتور گیربکس دار Sankyo MSFBC20C01
(160Ω )

65,000 تومان

استپ موتور گیربکس دار انکدر دار FL35STC42-1204A
(1.2A 1.8° 20Kg/Cm)

4,000,000 تومان

استپ موتور نما 17 17HD3609-01N
(1.25A 1.8°)

130,000 تومان

استپ موتور نما 17 17HD3609-02N
(1.25A 1.8°)

130,000 تومان