مشاهده همه 11 نتیجه

Shaft encoder 1.13.043.033
(500ppr)

150,000 تومان

Shaft encoder HP
(200ppr)

130,000 تومان

موتور دی سی خطی 1.16.084
(13V 24mm/s 100mm)

200,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار Dunker 88850
(12V 120RPM)

550,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار انکدر دار 1.61.113 BMW
(12V 102RPM)

2,300,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار انکدر دار 25GA-370
(12V 20RPM)

330,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار انکدر دار 25GA-370
(12V 330RPM)

330,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار انکدر دار 30GB-380
(12V 150RPM)

450,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار خورشیدی WFF-180SH
(3V 1200RPM)

120,000 تومان

موتور گیربکس دار دی سی انکدر دار 25GA-370
(12V 100RPM)

330,000 تومان

موتور گیربکس دار دی سی انکدر دار 25GA-370
(12V 70RPM)

330,000 تومان