نمایش دادن همه 31 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

DC Gear Motor 1.61.042.326
(12V_2.5RPM)

120,000 تومان 95,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.440
(12V_460RPM)

2,300,000 تومان 1,800,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.443
(12V_61.4RPM)

2,300,000 تومان 1,800,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.444
(12V_92.5RPM)

1,600,000 تومان 900,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.446
(12V_23.5RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.448
(12V_7.2RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.449
(12V_4RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.466
(24V_23.5RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.467
(24V_14RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.469
(24V_4RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.327
(12V_9.5RPM)

85,000 تومان 75,000 تومان

DC Gear Motor 25GA-370 With Encoder
(12V_20RPM)

190,000 تومان

DC Gear Motor 37GB-3540
(12V_30RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor A8520
(6V_60RPM)

65,000 تومان 60,000 تومان

DC Gear Motor Asmo
(24V_24.5RPM)

85,000 تومان 75,000 تومان

DC Gear Motor BMW-1.61.113
(12V_102RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

DC Gear Motor Buhler 1.61.068
(12V_6RPM)

170,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.077.622.01
(24V_140RPM)

270,000 تومان 250,000 تومان

DC Gear Motor CN16_01603
(12V_175RPM)

85,000 تومان 75,000 تومان

DC Gear Motor Dunker 88850
(12V_120RPM)

270,000 تومان 250,000 تومان

DC Gear Motor Dunker PLG30
(18V_700RPM)

140,000 تومان

DC Gear Motor KM3448A
(24V_500RPM)

95,000 تومان

DC Gear Motor Tsukasa
(24V_350RPM)

75,000 تومان 55,000 تومان

DC Gear Motor ZGA12-FN20
(6V_70RPM)

65,000 تومان 55,000 تومان

DC Gear Motor ZGA12-FN30
(6V_330RPM)

65,000 تومان 55,000 تومان

DC Gear Motor ZGA12-FN30
(6V_430RPM)

65,000 تومان 55,000 تومان

DC Gear Motor ZGB37REE
(12V_20RPM)

230,000 تومان

DC Gear Motor ZWL-FP40i
(12V_213RPM)

95,000 تومان 75,000 تومان

DC Motor Liner -1.16.084
(13V

100,000 تومان 85,000 تومان

Shaft encoder 1.13.043.033
(500ppr)

130,000 تومان

Shaft encoder HP
(200ppr)

100,000 تومان