مشاهده همه 15 نتیجه

موتور دی سی YELLOW
(6V_200RPM)

20,000 تومان

موتور دی سی انکدر دار YELLOW
(6V_150RPM)

35,000 تومان

موتور دی سی گیر بکس دار حلزونی ZKE1032-2K
(12V 55RPM)

780,000 تومان

موتور دی سی گیر بکس دار حلزونی ZKE2032-2K
(24V 110RPM)

780,000 تومان

موتور دی سی گیر بکس دار حلزونی ZWL-FP40i
(12V 10RPM)

250,000 تومان

موتور دی سی گیربکس حلزونی TT-545124500-1166K
(12V 4RPM)

650,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار 1.61.068.222
(13V 6RPM)

550,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار 1.61.068
(12V 6RPM)

تماس بگیرید 66700456

موتور دی سی گیربکس دار ASMO
(24V 24.5RPM)

120,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار ZWL-31ZY
(12V_7RPM)

412,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار ZWL-36ZY
(12V_14RPM)

550,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار ZWL-FP40i
(12V 213RPM)

250,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار انکدر دار 1.61.113 BMW
(12V 102RPM)

2,300,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار حلزونی KGM-24CGZE
(24V 370RPM)

120,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار حلزونی ZWL-FP40i
(12V 59RPM)

250,000 تومان