نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

AC Gear Motor 49TYZ
(220V_60RPM)

75,000 تومان

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_1RPM)

175,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_1RPM)

290,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_2.5RPM)

280,000 تومان

AC Gear Motor Oriental 2IK6GN-AW
(110V_58RPM)

980,000 تومان

AC Gear Motor TYC50A
(12VAC_3/3.6RPM)

55,000 تومان

Ac Tubulaer Bofu EY35-5/28 With Remote
(220v-28rpm)

1,050,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 10RPM)

280,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 15RPM)

280,000 تومان

موتور ای سی گیربکس دار 60KTYZ
(220V 5RPM)

280,000 تومان

موتور گیر بکس دار ای سی 68KTYZ
(220V 1RPM)

380,000 تومان

موتور گیربکس دار ای سی 50KTYZ
(220V 16.7RPM)

175,000 تومان

موتور گیربکس دار ای سی 50KTYZ
(220V 2.5RPM)

175,000 تومان

موتور گیربکس دار ای سی 50KTYZ
(220V 50RPM)

175,000 تومان

موتور گیربکس دار ای سی 68KTYZ
(220V 2.5RPM)

360,000 تومان

موتور گیربکس دار ای سی TYZ-49
(220Vَ 15RPM)

80,000 تومان

موتور گیربکس دار ای سی TYZ-49
(220Vَ 15RPM)

80,000 تومان

موتور گیربکس دار ای سی TYZ-49
(220Vَ 2.5RPM)

80,000 تومان