نمایش دادن همه 18 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

AC Gear Motor 49TYZ
(220V_60RPM)

75,000 تومان

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_16.7RPM)

165,000 تومان

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_1RPM)

165,000 تومان

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_2.5RPM)

165,000 تومان

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_50RPM)

165,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_10RPM)

280,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_15RPM)

280,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_1RPM)

290,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_2.5RPM)

280,000 تومان

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_5RPM)

280,000 تومان

AC Gear Motor 68KTYZ
(220V_1RPM)

360,000 تومان

AC Gear Motor 68KTYZ
(220V_2.5RPM)

360,000 تومان

AC Gear Motor Oriental 2IK6GN-AW
(110V_58RPM)

780,000 تومان

AC Gear Motor TYC50A
(12VAC_3/3.6RPM)

55,000 تومان

AC Gear Motor TYZ-49
(220V_15RPM)

75,000 تومان

AC Gear Motor TYZ-49
(220V_2.5RPM)

75,000 تومان

AC Gear Motor TYZ-49
(220V_30/35RPM)

75,000 تومان

Ac Tubulaer Bofu EY35-5/28 With Remote
(220v-28rpm)

1,050,000 تومان