نمایش دادن همه 21 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

Driver Dc PWM L0371 ZLF430 CW/CCW
(10-36V_ 5A)

225,000 تومان

Driver Dc PWM Landa CW/CCW
(12-24V_ 10A)

255,000 تومان

Driver Dc PWM Landa CW/CCW
(12-24V_ 40A)

365,000 تومان

Driver Dc PWM Landa CW/CCW
(9-60V_ 20A)

285,000 تومان

Driver Dc PWM XY-ZT 90W
(4.5-35V_ 5A)

52,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-BMG 500W
9-60V_ 12A)

140,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-GZT
(10-50V_ 15A)

تماس بگیرید 66700456

Driver Dc PWM ZK-MG 150W
(5-30V_ 5A)

115,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-PP2K
(3.3-30V _ 8A)

180,000 تومان

Driver Micro Step Motor LA66700
(4.2A)

530,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASD2
(2.5A)

1,200,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASD4
(4.2A)

1,300,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASD8
(7.8A)

1,550,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASDAC8
(220V-8A)

3,500,000 تومان

Driver Step Motor 3.5 A
(درایور استپ موتور TB6600)

240,000 تومان

Driver Step Motor 5 phase Autonics KR-5MC
(1.5A)

490,000 تومان

Driver Step Motor MOONS
( SR4 Plus)

1,800,000 تومان

Driver Step Motor MOONS’
(SR8 Plus)

2,200,000 تومان

Driver Step Motor MOONS’
(SR2)

تماس بگیرید 66700456

Driver Step Motor MOONS’
(SR3mini)

1,650,000 تومان

Driver Step Motor MOONS’
(SRAC8)

تماس بگیرید 66700456