نمایش دادن همه 17 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

Driver Dc PWM XY-ZT 90W
(4.5-35V_ 5A)

52,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-BMG 500W
9-60V_ 12A)

140,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-GZT
(10-50V_ 15A)

90,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-MG 150W
(5-30V_ 5A)

115,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-PP2K
(3.3-30V _ 8A)

180,000 تومان

Driver Micro Step Motor LA66700
(4.2A)

530,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASD2
(2.5A)

1,130,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASD4
(4.2A)

1,250,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASD8
(7.8A)

1,450,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASDAC8
(220V-8A)

3,500,000 تومان

Driver Step Motor
(SR8 Plus)

برای قیمت تماس بگیرید!

Driver Step Motor 3.5 A
(درایور استپ موتور TB6600)

240,000 تومان

Driver Step Motor 5 phases Autonics KR-5MC
(1.5A)

490,000 تومان

Driver Step Motor MOONS’
(SR3mini)

برای قیمت تماس بگیرید!

Driver Step Motor
(SR2)

برای قیمت تماس بگیرید!

Driver Step Motor
(SR4)

برای قیمت تماس بگیرید!

Driver Step Motor
(SRAC8)

برای قیمت تماس بگیرید!