نمایش 1–40 از 54 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

AC Gear Motor 49TYZ
(220V_60RPM)

55,000 تومان

AC Gear Motor 50KTYZ
(220V_1RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_15RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_1RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

AC Gear Motor 60KTYZ
(220V_2.5RPM)

310,000 تومان

AC Gear Motor TYC50A
(12VAC_3/3.6RPM)

55,000 تومان

Ac Servo Driver M2DV-4D52R
(750W Modbus RTU)

برای قیمت تماس بگیرید!

Ac Servo Motor SM0803AE4_KCD_NNV
(750W)

برای قیمت تماس بگیرید!

Ac Tubulaer Bofu EY35-5/28 With Remote
(220v-28rpm)

550,000 تومان

Adapter DC
(12V_2A)

35,000 تومان

Air Pump DC
(6V)

55,000 تومان

Air Pump MITSUMI DC
(6-12V)

95,000 تومان

Breadboard MB-102
( برد بورد )

23,000 تومان

DC Gear Motor Yellow
(6V_200RPM)

20,000 تومان

DC Gear Motor ZGB37REE
(12V_20RPM)

310,000 تومان

DC Gear Motor ZWL-FP40i
(12V_213RPM)

160,000 تومان

DC Motor Leshi
(12V_18000RPM)

45,000 تومان

DC Motor Mabuchi-330TA
(2.2-6V_9000RPM)

19,000 تومان

DC Motor Silver
(12V_4000RPM)

75,000 تومان

DC Motor solenoid TDS-kb06b-13
(42V

20,000 تومان

Driver Dc PWM XY-ZT 90W
(4.5-35V_ 5A)

52,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-BMG 500W
9-60V_ 12A)

140,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-GZT
(10-50V_ 15A)

90,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-MG 150W
(5-30V_ 5A)

115,000 تومان

Driver Dc PWM ZK-PP2K
(3.3-30V _ 8A)

180,000 تومان

Driver Micro Step Motor LA66700
(4.2A)

530,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASD2
(2.5A)

1,130,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASD4
(4.2A)

1,250,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASD8
(7.8A)

1,450,000 تومان

Driver Micro Step Motor LASDAC8
(220V-8A)

3,500,000 تومان

Driver Step Motor
(SR8 Plus)

برای قیمت تماس بگیرید!

Driver Step Motor 3.5 A
(درایور استپ موتور TB6600)

240,000 تومان

Driver Step Motor 5 phases Autonics KR-5MC
(1.5A)

490,000 تومان

Driver Step Motor MOONS’
(SR3mini)

برای قیمت تماس بگیرید!

Driver Step Motor
(SR2)

برای قیمت تماس بگیرید!

Driver Step Motor
(SR4)

برای قیمت تماس بگیرید!

Driver Step Motor
(SRAC8)

برای قیمت تماس بگیرید!

Joystick R201A-M4
(2 axes)

360,000 تومان

Joystick R202A-M4
(2 axes)

360,000 تومان

Joystick R300A-M4
(2 axes)

750,000 تومان