توجه

توجه

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن نوروز باستانی، آخرین روز کاری فروشگاه لاندا الکترونیک در سال 1401 پنجشنبه 25 اسفندماه 1401 میباشد.

تمامی سفارشاتی که بعد از این تاریخ ثبت شوند، در اولین روز کاری فروشگاه 1402/1/7 ارسال میگردد.