مشاهده همه 11 نتیجه

موتور دی سی 1.021 122/V98033
(24V 6500RPM)

140,000 تومان

موتور دی سی 1.13.035.024
(24V 5800RPM)

110,000 تومان

موتور دی سی 2670-180 JM
(3VDC 3500RPM)

60,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار 25GA-370
(12V 330RPM)

210,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار 25GA-370
(12V 1000RPM)

210,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار 25GA-370
(12V 430RPM)

210,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار 25GA-370
(12V 600RPM)

210,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار 25GA-370
(12V 800RPM)

210,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار ZGA25
(12V 7.5RPM)

210,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار ZGA28RO
(12V 700RPM)

220,000 تومان

موتور دی سی گیربکس دار ZGX28RO
(12V 600RPM)

490,000 تومان