نمایش دادن همه 24 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

DC Gear Motor 1.61.042.326
(12V_2.5RPM)

120,000 تومان 95,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.440
(12V_460RPM)

2,300,000 تومان 1,800,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.443
(12V_61.4RPM)

2,300,000 تومان 1,800,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.444
(12V_92.5RPM)

1,600,000 تومان 900,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.446
(12V_23.5RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.448
(12V_7.2RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.449
(12V_4RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.466
(24V_23.5RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.467
(24V_14RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.469
(24V_4RPM)

2,500,000 تومان 1,950,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.327
(12V_9.5RPM)

85,000 تومان 75,000 تومان

DC Gear Motor BMW-1.61.113
(12V_102RPM)

برای قیمت تماس بگیرید!

DC Gear Motor Buhler 1.61.068
(12V_6RPM)

170,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.077.622.01
(24V_140RPM)

270,000 تومان 250,000 تومان

DC Motor -1.13.018.105
(24V_4700 RPM)

150,000 تومان 130,000 تومان

DC Motor -1.13.018.109
(12V_3900RPM)

150,000 تومان 130,000 تومان

DC Motor -1.13.046.422
(24V_3800 RPM)

130,000 تومان

DC Motor Buhler 29014002 6/30v
(24V_6000 RPM)

45,000 تومان

DC Motor Liner -1.16.084
(13V

100,000 تومان 85,000 تومان

DC Motor-1.13.021 122/V55
(24V_5700RPM)

75,000 تومان

DC Motor-1.13.035.024
(24V_5800RPM)

120,000 تومان 110,000 تومان

DC Motor-1.13.043.033
(20V_3100RPM)

180,000 تومان

DC Motor-1.13.044.023.01
(24V_7100RPM)

1,100,000 تومان 750,000 تومان

Shaft encoder 1.13.043.033
(500ppr)

130,000 تومان