نمایش دادن همه 34 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش همه

DC Buhler Motor-1.021 122/v98033
(24V_6500RPM)

140,000 تومان

DC Buhler Motor-1.13.035.024
(24V_5800RPM)

140,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.042.326
(12V_2.5RPM)

220,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.440
(12V_460RPM)

4,400,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.443
(12V_61.4RPM)

4,400,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.444
(12V_92.5RPM)

3,200,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.446
(12V_23.5RPM)

4,400,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.448
(12V_7.2RPM)

4,600,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.449
(12V_4RPM)

4,600,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.466
(24V_23.5RPM)

4,400,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.467
(24V_14RPM)

4,600,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.050.469
(24V_4RPM)

4,600,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.323
(12V_136RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.327
(12V_9.5RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.343
(18V_136RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.349
(18V_1.5RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor 1.61.065.430
(12V_1.1RPM)

150,000 تومان

DC Gear Motor BMW-1.61.113
(12V_102RPM)

1,300,000 تومان 1,220,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.046.048.02
(24V_500RPM)

160,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.068
(12V_6RPM)

تماس بگیرید 66700456

DC Gear Motor Buhler 1.61.077.622.01
(24V_140RPM)

520,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.117.311.04
(12V_144RPM)

250,000 تومان

DC Gear Motor Buhler 1.61.117.361.04
(24V_147RPM)

250,000 تومان

DC Motor -1.13.018.105
(24V_4700 RPM)

310,000 تومان

DC Motor -1.13.018.109
(12V_3900RPM)

310,000 تومان

DC Motor -1.13.046.422
(24V_3800 RPM)

130,000 تومان

DC Motor Buhler 1.13.021.346
(24V_3800 RPM)

140,000 تومان

DC Motor Buhler 29014002 6/30v
(24V_6000 RPM)

75,000 تومان

DC Motor Buhler Fan Bmw
(24V_2000RPM)

55,000 تومان

DC Motor Linear -1.16.084
(13V

200,000 تومان

DC Motor-1.13.021 122/V55
(24V_5700RPM)

105,000 تومان

DC Motor-1.13.043.033
(20V_3100RPM)

280,000 تومان

DC Motor-1.13.044.023.01
(24V_7100RPM)

1,100,000 تومان 750,000 تومان

Shaft encoder 1.13.043.033
(500ppr)

150,000 تومان